ლოგომედელები

ეკა ჭავჭავაძე

ექიმი - პროფილაქტიკოსი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ცენტრის ხელმძღვანელი

ნინო ასანიძე

ფსიქოლოგი – კომუნიკაციის თერაპევტი, ფუნქციურ დარღვევათა მიმართულების ხელმძღვანელი

მაია ჭავჭავაძე

კომუნიკაციის თერაპევტი, საკორექციო დარღვევათა მიმართულების ხელმძღვანელი

გიორგი წოტოიძე

ცენტრის მენეჯერი

ლალი მჭედლიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

დაუსვით კითხვა ექიმს