ჯილდოები

2016 წელი

ორი ოქრო და საპატიო წოდება - „ მედიცინის სიამაყე“!

ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირის მიერ საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწე კომპანიების ფინანსურ-ეკონომიკური რეიტინგების საბოლოო შედეგების შეფასების შედეგად, „ლოგომედი - მეტყველების განვითარებისა და კორექციის ცენტრი“ საქართველოს ტოპ -100 ლიდერ სამედიცინო საწარმოთა შორის რეიტინგი ოქროს მონაცემით მეშვიდე, ხოლო თბილისის ტოპ-40 ლიდერ სამედიცინო საწარმოთა შორის, ასევე რეიტინგი ოქროს მონაცემით - მეორეა.

ამავე ორგანიზაციის მიერ საქართველოს ჯანდაცვის განვითარებაში შეტანილი წვლილის, სამედიცინო მომსახურების ხარისხიანი გაწევისა და მიღწეული მაღალი შედეგებისთვის „ლოგომედს“ საპატიო წოდება - „მედიცინის სიამაყე“ მიენიჭა.


2017 წელი

ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირის მიერ ჯანდაცვის განვითარებაში შეტანილი წვლილის, სამედიცინო მომსახურების ხარისხიანი გაწევისა და მიღწეული მაღალი შედეგებისთვის „ლოგომედს“ საპატიო _ “დარგის ლიდერის” წოდება მიენიჭა.

დაუსვით კითხვა ექიმს