რეგიონში პირველად!

“ლოგომედში” დაიწყო ლოგონევროზის მკურნალობა კომპლექსური მეთოდით, რომელიც მეტყველების რიტმისა და ტემპის დარღვევის ყველა შესაძლო მიზეზის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად.
კომპლექსური თერაპია მოიცავს:

  • სუნთქვით ვარჯიშს
  • კომპიუტერულ კორექციას
  • ფიზიოთერაპიას
  • ფსიქოთერაპიას
  • დიქციური და დიაფრაგმული სუნთქვის გავარჯიშებას
  • სამეტყველო კუნთების ვიბრაციული მასაჟს
  • მეტყველების პერიფერული ზონების რეფლექსთერაპიულ სტიმულაციას
  • მეტყველების რიტმისა და ტემპის ავტოკონტროლს

ფიზიო თერაპია

დიქციური სუნთქვა

სუნთქვითი ვარჯიში

კომპიუტერული კორექცია

ვიბრაციული მასაჟი

რეფლექსოთერაპია

ავტოკონტროლი

ფსიქოთერაპია

დაუსვით კითხვა ექიმს